Aktualności

WSTRZYMANA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW

W związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa i nasze bezpieczeństwo oraz chcąc w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenie zakażeniem koronawirusem, wstrzymana została do odwołania bezpośrednia obsługa uczestników projektu/osób zainteresowanych wzięciem w nim udziału.

LISTY RANKINGOWE – II EDYCJA

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczono zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy listy rankingowe po zakończonym procesie rekrutacji do II edycji projektu.
W dniu 16 marca br. Pracownicy Zespołu Zarządzającego Projektem będą kontaktowali się telefonicznie/mailowo z osobami zakwalifikowanymi do II edycji projektu.

UWAGA!
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się
z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt osobistych w Fundacji Inkubator.
We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

<<Lista rankingowa – Kobiety zakwalifikowane – II EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni zakwalifikowani – II EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Kobiety – lista rezerwowa – II EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni – lista rezerwowa – II EDYCJA>>

<<Osoby niezakwalifikowane>>

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW

W plikach do pobrania zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty – regulamin przyznawania środków finansowych oraz umowa o udzielenie wsparcia finansowego.

WYNIKI OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II EDYCJA

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji projektu „START DO BIZNESU”
z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, że do kolejnych etapów rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną -prezentacja pomysłu na firmę (łącznie ok. 60 minut/osobę) zakwalifikowało się łącznie 30  osób. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 04.03.2020-06.03.2020r.
w Fundacji Inkubator – siedzibie biura projektu, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź. Dokładne godziny rozmów podane zostały poniżej.

 LISTA RANKINGOWA – POWIATY PREMIUJĄCE (WSZYSTKIE OSOBY)

LISTA RANKINGOWA – POWIATY PREMIUJĄCE (KOBIETY)

LISTA RANKINGOWA – POWIATY PREMIUJĄCE (MĘŻCZYŹNI)

LISTA RANKINGOWA – POWIATY NIEPREMIUJĄCE (WSZYSTKIE OSOBY)

     LISTA RANKINGOWA – POWIATY NIEPREMIUJĄCE    (KOBIETY)

     LISTA RANKINGOWA – POWIATY NIEPREMIUJĄCE (MĘŻCZYŹNI)

TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH – II EDYCJA

LISTY RANKINGOWE – I EDYCJA

Poniżej do pobrania zamieszczono zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy listy rankingowe po zakończonym procesie rekrutacji do I edycji projektu.
W dniu 17 lutego br. Pracownicy Zespołu Zarządzającego Projektem będą kontaktowali się telefonicznie/mailowo z osobami zakwalifikowanymi do I edycji projektu.

<< Lista rankingowa – Kobiety zakwalifikowane – I EDYCJA >>

<< Lista rankingowa – Mężczyźni zakwalifikowani – I EDYCJA >>

<< Lista rankingowa – Kobiety – lista rezerwowa – I EDYCJA >>

<< Lista rankingowa – Mężczyźni – lista rezerwowa – I EDYCJA >>

<< Osoby niezakwalifikowane >>

Informacja

Z uwagi na złożenie rezygnacji z kandydowania do udziału w projekcie przez osobę, której formularz rekrutacyjny został zarejestrowany pod nr 7/I, do rozmów z doradcą zawodowym i komisją oceniającą pomysł zakwalifikowana została kolejna osoba z listy rankingowej (formularz rekrutacyjny nr 10/I). Poniższej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram rozmów.