Pliki do pobrania

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji wersja z dn. 15.07.2020 r.

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Karta oceny prezentacji pomysłu na firmę – wzór

Karta oceny – rozmowa z doradcą – wzór

WSPARCIE:

Wzór zaświadczenia o dochodach dla poręczyciela

Oświadczenie dla poręczyciela

Oświadczenie do rozliczenia jednorazowego wsparcia

Zestawienie wydatkow w ramach wsparcia pomostowego

Zaktualizowana treść regulaminu przyznawania środków finansowych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan – wzór

Karta oceny formalnej biznesplanu – wzór

Karta oceny merytorycznej biznesplanu – wzór

Formularz zmian do biznesplanu – wzór

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej – wzór

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych – wzór