Pliki do pobrania

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji do projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej – wzór

Karta oceny merytorycznej – wzór

Karta oceny prezentacji pomysłu na firmę – wzór

Karta oceny – rozmowa z doradcą – wzór

WSPARCIE:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan – wzór

Karta oceny formalnej biznesplanu – wzór

Karta oceny merytorycznej biznesplanu – wzór

Formularz zmian do biznesplanu – wzór

Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej – wzór

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych – wzór