LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU

Poniżej do pobrania ostateczna lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach IV edycji projektu „START DO BIZNESU”. Wyniki zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Kolejnym etapem  udziału będzie podpisanie umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Przed podpisaniem umowy uczestnicy  proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami projektu pod nr telefonu: 609 466 688 bądź mailowy: startdobiznesu@inkubator.org.pl w celu ustalenia terminu podpisania umowy, podania formy zabezpieczenia, numeru  rachunku bankowego oraz numeru NIP. 

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU – WSTĘPNE WYNIKI

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków (KOW) zakończyła prace związane z oceną biznes planów w ramach IV edycji projektu „START DO BIZNESU”.  Wszystkie złożone biznes plany (19 sztuk) zostały ocenione pozytywnie ( tj. otrzymały ocenę wyższą niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do przyznania łącznie we wszystkich kryteriach). Przypominamy, że w świetle wymogu szczegółowego kryterium dostępu nr 3 regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19orazzapisów regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej może otrzymać maksymalnie 80% uczestników z najwyższą liczbą punktów z oceny biznes planów (tj. 16 osób  z danej edycji).

Poniżej do pobrania lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach IV edycji projektu (wstępne wyniki). Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po zatwierdzeniu listy rankingowej przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU – WSTĘPNE WYNIKI

OCENA BIZNES PLANÓW W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że ocena biznes planów złożonych w ramach IV edycji projektu odbędzie się w dniach 21 i 22 stycznia 2021r. Ocena zostanie przeprowadzona przez członków komisji w formie zdalnej.

LISTY RANKINGOWE – IV EDYCJA

Poniżej zamieszczono zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy listy rankingowe po zakończonym procesie rekrutacji do IV edycji projektu.

W najbliższych dniach Pracownicy Zespołu Zarządzającego Projektem będą kontaktowali się telefonicznie/mailowo z osobami zakwalifikowanymi do IV edycji projektu.

UWAGA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się

z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt osobistych w Fundacji Inkubator.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

<<Lista rankingowa – Kobiety zakwalifikowane – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni zakwalifikowani – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Kobiety – lista rezerwowa – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni – lista rezerwowa – IV EDYCJA>>

<<Rezygnacje>>

<<Osoby niezakwalifikowane>>

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU

Poniżej do pobrania ostateczna lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach
III edycji projektu „START DO BIZNESU”. Wyniki zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Kolejnym etapem  udziału będzie podpisanie umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Przed podpisaniem umowy uczestnicy  proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami projektu pod nr telefonu: 609 466 688 bądź mailowy: startdobiznesu@inkubator.org.pl w celu ustalenia terminu podpisania umowy, podania formy zabezpieczenia, numeru  rachunku bankowego oraz numeru NIP. 

Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – IV EDYCJA

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV edycji projektu „START DO BIZNESU” z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, że do kolejnych etapów rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną -prezentacja pomysłu na firmę zakwalifikowało się łącznie 32  osoby.

LISTA RANKINGOWA – POWIATY PREMIUJĄCE

LISTA RANKINGOWA – POWIATY NIEPREMIUJĄCE