LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU – WSTĘPNE WYNIKI

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków (KOW) zakończyła prace związane z oceną biznes planów w ramach IV edycji projektu „START DO BIZNESU”.  Wszystkie złożone biznes plany (19 sztuk) zostały ocenione pozytywnie ( tj. otrzymały ocenę wyższą niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do przyznania łącznie we wszystkich kryteriach). Przypominamy, że w świetle wymogu szczegółowego kryterium dostępu nr 3 regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19orazzapisów regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej może otrzymać maksymalnie 80% uczestników z najwyższą liczbą punktów z oceny biznes planów (tj. 16 osób  z danej edycji).

Poniżej do pobrania lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach IV edycji projektu (wstępne wyniki). Ostateczne wyniki zostaną opublikowane po zatwierdzeniu listy rankingowej przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH IV EDYCJI PROJEKTU – WSTĘPNE WYNIKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *