LISTY RANKINGOWE – IV EDYCJA

Poniżej zamieszczono zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy listy rankingowe po zakończonym procesie rekrutacji do IV edycji projektu.

W najbliższych dniach Pracownicy Zespołu Zarządzającego Projektem będą kontaktowali się telefonicznie/mailowo z osobami zakwalifikowanymi do IV edycji projektu.

UWAGA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się

z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt osobistych w Fundacji Inkubator.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

<<Lista rankingowa – Kobiety zakwalifikowane – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni zakwalifikowani – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Kobiety – lista rezerwowa – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni – lista rezerwowa – IV EDYCJA>>

<<Rezygnacje>>

<<Osoby niezakwalifikowane>>

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU

Poniżej do pobrania ostateczna lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach
III edycji projektu „START DO BIZNESU”. Wyniki zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Kolejnym etapem  udziału będzie podpisanie umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Przed podpisaniem umowy uczestnicy  proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami projektu pod nr telefonu: 609 466 688 bądź mailowy: startdobiznesu@inkubator.org.pl w celu ustalenia terminu podpisania umowy, podania formy zabezpieczenia, numeru  rachunku bankowego oraz numeru NIP.