Rekrutacja do II EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu będą przyjmowane
w terminie od 3 lutego 2020 roku do 14 lutego 2020 r. w następujący sposób:

  • w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00, w biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 5.
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Inkubator,
    ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: startdobiznesu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

Uwaga! Data wpływu formularza do realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym:

  • 24 formularze wpłyną od osób zamieszkujących na terenie powiatów premiujących oraz
  • 16 formularzy od osób z pozostałych powiatów woj. łódzkiego

nabór do danej edycji w ramach danego obszaru zostanie zakończony wcześniej
z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta (w przypadku przesłania formularza pocztą tradycyjną brana będzie pod uwagę data nadania; w celu uniknięcia nieporozumień rekomenduje się nadanie formularza listem poleconym priorytetowym lub kurierem).

W plikach do pobrania zamieszczone zostały dokumenty: zaktualizowany regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym oraz regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Prosimy o zapoznanie się z treścią w/w dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *