LISTY RANKINGOWE – IV EDYCJA

Poniżej zamieszczono zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy listy rankingowe po zakończonym procesie rekrutacji do IV edycji projektu.

W najbliższych dniach Pracownicy Zespołu Zarządzającego Projektem będą kontaktowali się telefonicznie/mailowo z osobami zakwalifikowanymi do IV edycji projektu.

UWAGA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się

z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt osobistych w Fundacji Inkubator.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

<<Lista rankingowa – Kobiety zakwalifikowane – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni zakwalifikowani – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Kobiety – lista rezerwowa – IV EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni – lista rezerwowa – IV EDYCJA>>

<<Rezygnacje>>

<<Osoby niezakwalifikowane>>

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNES PLANÓW W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU

Poniżej do pobrania ostateczna lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach
III edycji projektu „START DO BIZNESU”. Wyniki zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

Kolejnym etapem  udziału będzie podpisanie umowy o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (wzór stanowi załącznik do regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Przed podpisaniem umowy uczestnicy  proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikami projektu pod nr telefonu: 609 466 688 bądź mailowy: startdobiznesu@inkubator.org.pl w celu ustalenia terminu podpisania umowy, podania formy zabezpieczenia, numeru  rachunku bankowego oraz numeru NIP. 

Wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych – IV EDYCJA

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach IV edycji projektu „START DO BIZNESU” z podaniem liczby uzyskanych punktów. Jednocześnie informujemy, że do kolejnych etapów rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym i rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Rekrutacyjną -prezentacja pomysłu na firmę zakwalifikowało się łącznie 32  osoby.

LISTA RANKINGOWA – POWIATY PREMIUJĄCE

LISTA RANKINGOWA – POWIATY NIEPREMIUJĄCE

LISTY RANKINGOWE – III EDYCJA

Poniżej zamieszczono zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy listy rankingowe po zakończonym procesie rekrutacji do III edycji projektu.

W dniu 8 września br. Pracownicy Zespołu Zarządzającego Projektem będą kontaktowali się telefonicznie/mailowo z osobami zakwalifikowanymi do III edycji projektu.

UWAGA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się

z prośbą o ograniczenie do minimum wizyt osobistych w Fundacji Inkubator.

We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

<<Lista rankingowa – Kobiety zakwalifikowane – III EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni zakwalifikowani – III EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Kobiety – lista rezerwowa – III EDYCJA>>

<<Lista rankingowa – Mężczyźni – lista rezerwowa – III EDYCJA>>

<<Osoby niezakwalifikowane>>

Rekrutacja do IV EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do IV EDYCJI projektu będą przyjmowane w terminie od 14 września 2020 roku do 25 września 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: startdobiznesu@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Data wpływu formularza do realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym:

24 formularze wpłyną od osób zamieszkujących na terenie powiatów premiujących oraz

16 formularzy od osób z pozostałych powiatów woj. łódzkiego

nabór do danej edycji w ramach danego obszaru zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta.