Rekrutacja do I EDYCJI projektu

Informujemy, że Formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu będą przyjmowane
w terminie 9 – 20 grudnia 2019 r., w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00, w biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 5.

Uwaga! Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych jest zaplanowane na 10 dni roboczych. W przypadku małej liczby zgłoszeń przewiduje się możliwość przedłużenia terminu przyjmowania formularzy lub ogłoszenie dodatkowego naboru. Jednakże
w takim przypadku, w celu wyłonienia min. 60% uczestników z powiatów preferowanych, realizator projektu zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych wyłącznie od kandydatów zamieszkujących powiaty premiujące. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w siedzibie biura projektu.

Data wpływu formularza do Realizatora projektu musi mieścić się w terminie określonym w ramach naboru z zastrzeżeniem, że jeśli liczba złożonych formularzy osiągnie 2-krotność liczby miejsc w danej edycji, tj. 40 formularzy, w tym co najmniej 60% formularzy wpłynie od osób zamieszkujących powiaty premiujące, nabór do danej edycji zostanie zakończony wcześniej – z dniem, w którym ww. liczba zostanie osiągnięta (w przypadku przesłania formularza pocztą tradycyjną brana będzie pod uwagę data nadania; w celu uniknięcia nieporozumień rekomenduje się nadanie formularza listem poleconym priorytetowym lub kurierem).

W plikach do pobrania zamieszczone zostały dokumenty: regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, w tym formularzem kwalifikacyjnym oraz regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Prosimy
o zapoznanie się z treścią w/w dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *